Ama ry

Auranmaan mopedi – ja ajoneuvoharrastajat ry perustettiin vuonna 2003. Yhdistys on valtakunnallinen museoajoneuvojärjestö, jäseniä on lähes koko Suomessa. Yhdistys perustettiin edistämään vanhojen ajoneuvojen talteenottamista, säilyttämistä, entisöintiä ja ajamista/käyttämistä. Yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia ja on muutenkin esillä alan tapahtumissa.

Mopedit ovat alusta alkaen olleet korostetussa asemassa, mutta muutkin ajoneuvot ja polttomoottorikäyttöiset laitteet ovat lukuisasti edustettuna kerhossa. Jäseniltä löytyykin satoja mopoja, kymmeniä moottoripyöriä, kymmenittäin traktoreita, vanhoja autoja, maamoottoreita, vanhoja moottorikelkkoja yms. Jäseniä on yli 200.